25 مهر 1396 ساعت 12:50

تازه‌های سایت

کنفرانس‌های تحت حمایت آیاپیر

 

 

 

ورود به سایت

تبلیغات

کتاب صوتی رادیو مثبت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اسلایدهای آموزشی آمار و احتمالات مهندسی

این مجموعه اسلایدهای آموزش آمار و احتمالات مهندسی توسط جناب آقای دکتر پرویز نصیری جهت استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر در 8 فصل گردآوری و تنظیم شده است ، در زیر تمامی سرفصل‌ها و مباحث این آموزش با توضیحات کافی ذکر شده است.

نویسنده: دکتر پرویز نصیری
ناشر : آیاپیر

اسلایدهای آموزشی درس آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی کامپیوترفصل اول: آمار توصیفی

 • مفاهیم اساسی
 • شاخص های گرایش مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • جدول توزیع فراوانی
 • نمودارها
 • چولگی و برجستگی
 • کدگزاری
 • جامعه آماری دو بعدی

فصل دوم: احتمال

 • فضای نمونه
 • پیشامد
 • شمارش
 • اصول شمارش
 • جایگشت
 • ترکیب
 • احتمال
 • تابع احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال شرطی
 • دو پیشامد
 • فرمول بیز

فصل سوم : توزيع متغيرهای تصادفی

 • متغیر تصادفی
 • متغیر تصادفی گسسته
 • متغیر تصادفی پیوسته
 • تابع توزیع F(x)
 • تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
 • تابع توزیع توام
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
 • استقلال دو متغیر تصادفی
 • امید ریاضی
 • گشتاورها
 • ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
 • چولگی و برجستگی در جامعه
 • تابع مولد گشتاورها
 •  نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم : توزيع‌های احتمال خاص

 • توابع احتمال خاص گسسته
 • توابع چگالی احتمال خاص پيوسته


فصل پنجم : توزیع‌های نمونه‌گیری

 • برآوردگر
 • توزیع مشترک
 • توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
 • توزیع میانگین
 • قضیه حد مرکزی
 • تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
 • توزیع واریانس نمونه
 • توزیع
 • توزیع نسبت واریانس دو نمونه


فصل ششم : برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای پارامتر

 • برآورد نقطه‌ای
 • روش گشتاورها
 • روش درستنمایی ماکزیمم
 • فصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال
 • فاصله اطمینان برای P در توزیع دو جمله‌ای
 • فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین دو جامعه
 • فاصله اطمینان برای واریانس جامعه
 • فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس


فصل هفتم : آزمون فرض‌های آماری

 • مفاهیم اولیه
 • آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال
 • آزمون فرضهای دوطرفه با استفاده از فاصله اطمینان
 • آزمون فرض آماری با استفاده از P- مقدار
 • آزمون فرض برای پارامتر توزیع دو جمله‌ای
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین دو جامعه
 • آزمون فرض برای واریانس جامعه
 • آزمون فرض برای نسبت دو واریانس

فصل هشتم : همبستگی و رگرسیون

 • ضریب همبستگی
 • خط رگرسیون
 • پیش بینی
 • آزمون فرض برای آلفا
 • آزمون فرض برای بتا

 

 اسلایدهای اموزش آمار واحتمالات مهندسی حجم فایل : 1.86 MB

گذرواؤه بازگشایی رمز فایل : www.aiapir.com

دانلود اسلاید آمار و احتمالات مهندسی کامپیوتر  تعداد اسلاید: 191 قطعه

دانلود اسلاید آمار و احتمالات مهندسی دکتر نصیری دانلود اسلایدهای آمار و احتمالات مهندسی

 

تولبار ویژه آیاپیر

تولبار اختصاصی آیاپیر منتشر شد.

گامی دیگر جهت رفاه حال کاربران گرامی برای استفاده از تمام امکانات آیاپیر

اپلودسنتر آیاپیر دانلود تولبارتولبار اختصاصی ایاپیر

سامانه پیامک ملی

کانال تلگرام آیاپیر

          عضویت در  کانال تلگرام آیاپیر Aiapir@                  برای عضویت در کانال تلگرام آیاپیر کلیک کنید

Template Design:Dima Group