انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران

برنامه نويسي Programing => Assembly => نويسنده: mv در 19 فروردين 1389,ساعت 11:11:24عنوان: کد ماشین حساب مقیم در حافظه به زبان اسمبلی
ارسال شده توسط: mv در 19 فروردين 1389,ساعت 11:11:24
لطفا راهنمایی کنید


عنوان: پاسخ : کد ماشین حساب مقیم در حافظه به زبان اسمبلی
ارسال شده توسط: تقدسی در 20 فروردين 1389,ساعت 22:56:23
با سلام
کاربر گرامی برنامه ی زیر تا حدودی ماشین حساب مقیم در حافظه را نمایش میدهد اما با شرط محدودیت پنج رقم و بدون اعشار انجام میدهد. این الگوریتم جهت راهنمایی به شما داده میشود.اکنون تلاش خود را انجام دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

کد:

call print_screen   

begin:
      reset
      calc1:
       putrez buffer,x   ;print  x
          number_in  x,operand1,lenth
          mov al,operand1
          cmp al,'='
           je calc1
      calc2:
          number_in  y,operand2,lenth
          call calculate    ;x = x (operand1) y
          mov al,operand2
          cmp al,'='
           je calc1   ;if(operand2=='='):printx,start again.
          mov operand1,al  ;else:operand1=operand2,printx,get buffer again.
          putrez buffer,x
          jmp calc2