انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران

دانشگاه مجازي Virtual Un => معرفي كتاب => نويسنده: سعید در 03 آبان 1388,ساعت 01:00:59عنوان: مجلات الکترونیک ایران شماتیک
ارسال شده توسط: سعید در 03 آبان 1388,ساعت 01:00:59
مجلات الکترونیک ایران شماتیک:

دریافت شماره های 1 تا 10 با فرمت pdf
 6.06 MB
کد:
http://rapidshare.com/files/255794314/IRAN-SCHEMATIC_1_10.pdf.zip

دریافت شماره های 11 تا 16 با فرمت pdf
  5.09 MB
کد:
http://rapidshare.com/files/255794975/IRAN-SCHEMATIC11_16.pdf.zip

دریافت شماره های 17 تا 23 با فرمت pdf
 7.39 MB
کد:
http://rapidshare.com/files/255795255/IRAN-SCHEMATIC17_23.pdf.zip

برای مشاهده فهرست مطالب به تفکیک شماره، به دانلود مجلات الکترونیک ایران شماتیک (http://www.electronix.ir/forum/index.php/topic,110.0.html) - انجمن تخصصی الکترونیک ایران (http://www.electronix.ir/forum/) مراجعه نمایید.