انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران

برنامه نويسي Programing => J2EE => نويسنده: تقدسی در 18 آذر 1388,ساعت 15:01:50عنوان: استانداردها و تكنولوژي هاي مصوب جهت توليد نرم‌افزارهاي J2EE
ارسال شده توسط: تقدسی در 18 آذر 1388,ساعت 15:01:50
1. پايگاه داده (DataBase): ساختار سيستم بايستي به گونه‌اي باشد كه به هيچ پايگاه داده خاصي وابسته نباشد و تنها از سرويس‌هاي استاندارد و عام پايگاه داده استفاده نمود. گزينه انتخابي: MYSQL – InnoDB
2. ابزار Installation: جهت نصب برنامه از Ant استفاده مي‌گردد. به گونه‌اي كه داراي target‌هاي زير باشد:
* deploy: جهت Deploy نمودن برنامه در وب سرور installer بايستي به گونه‌اي باشد كه براساس CATALINA-HOME برنامه را در Tomcat 5.0.28 نصب نمايد. در ضمن از كپي نمودن library‌هاي غير ضروري در مسير library جداً خودداري كنيد. در ضمن برخي از Library‌هاي عمومي نظير Jdbc-Connector، Jakarta Commons و Portal-api و پياده‌سازي آن قابل دسترسي مي‌باشند از كپي نمودن اين Library‌ها در مسير library برنامه‌تان خودداري فرمائيد.
* populate: جهت ساخت پايگاه داده، تعريف tableها و constraint‌ها و populate نمودن داده‌هاي اوليه مورد نياز به صورت پيش فرض.
* compile: جهت compile نمودن Source‌هاي شما
* pubchan: جهت Publish نمودن Channel‌هاي پرتال
* install: جهت نصب و راه‌اندازي كامل برنامه
3. چهارچوب Object Relational Mapping (ORM): در‌اين زمينه تكنولوژي‌هايي چون Hibernate و JDO، JDBC، EJB-Entity Beans و JDBC و iBatis و ... مطرح مي باشد. تمامي گروه‌ها بايستي برنامه‌هاي كاربردي خود را براساس Hibernate پياده‌سازي نمايند.
4. J2EE Framework: استفاده از Spring به عنوان چهارچوب J2EE و بهره‌گيري از آن در حداقل Business – Layer, ORM-Layer الزامي مي باشد.
5. تمامي گروه‌هاي توليد بايستي جهت DB connection Pooling از Library ارائه شده توسط Jakarta استفاده نمايند (استفاده از connection Pooling الزامي است)
6. وب سرور (Web Server): وب سرور پيش فرض مورد استفاده Tomcat 5.0.28 مي‌باشد.
7. Presentation Layer: در‌اين زمينه تكنولوژي‌هايي چون JSP & Servlet، Webwork ، Struts ، Spring MVC, و Spring MVC Portlet و Portlet (JSR 168) مطرح مي‌باشند. استفاده از Portlet (JSR 168) با بهره‌گيري از Pattern‌هاي طراحي مطرحي چون Command-Factory, Command، Singleton و IOC همراه با Spring الزامي مي‌باشد.