آمار عمومی - donya
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 16 ساعت و 2 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 14 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 10 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 3 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
امنيت در شبكه 3
VB.net 2
خريد سخت افزار 2
كارشناسی ارشد 2
مرورگرهای وب و مسنجرها 1
مكينتاش Mac 1
معرفي سايت ها و وبلاگ 1
مشاوره تحصیلی و شغلی 1
متفرقه 1
مكينتاش Mac 10.0000%
امنيت در شبكه 4.6154%
خريد سخت افزار 3.7037%
كارشناسی ارشد 2.8986%
VB.net 2.5000%
معرفي سايت ها و وبلاگ 0.9901%
مشاوره تحصیلی و شغلی 0.9009%
مرورگرهای وب و مسنجرها 0.8696%
متفرقه 0.2770%