آمار عمومی - p30p30
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1روز، 6 ساعت و 0 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 149 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 15 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 1 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 6 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
سخت افزارهای عمومی 21
لپ تاپ 14
مدیریت محتوای وب 11
مشاوره تحصیلی و شغلی 10
متفرقه 9
شبكه 8
پیام نگار 8
Html 7
اينترنت 6
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 6
Delphi 16.6667%
لپ تاپ 11.7647%
ACCSESS 11.1111%
Html 10.6061%
مشاوره تحصیلی و شغلی 9.0090%
سخت افزارهای عمومی 8.3665%
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 8.1081%
خريد سخت افزار 7.4074%
كارشناسي 6.5934%
پیشنهادات و انتقادات 6.4516%