آمار عمومی - asan
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 8 ساعت و 46 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 34 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 21 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
Java Script 6
C#.net 5
NET. دات نت 4
ASP.net 4
SQL SERVER 3
مشاوره تحصیلی و شغلی 3
اينترنت 2
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 2
هوش مصنوعی 2
ديگر زبان ها 1
NET. دات نت 28.5714%
Java Script 20.0000%
هوش مصنوعی 4.1667%
NET. 3.8462%
SQL SERVER 2.8302%
مشاوره تحصیلی و شغلی 2.7027%
ديگر زبان ها 2.5641%
ASP.net 2.2857%
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 2.1505%
C#.net 2.0833%