آمار عمومی - iziran
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1روز، 8 ساعت و 38 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 93 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 9 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 2 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
شبكه 11
نرم افزارهای گرافيكی 8
خريد سخت افزار 8
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 7
موبایل و تبلت 7
سخت افزارهای عمومی 6
Microsoft Windows 6
لپ تاپ 6
روباتيک 4
پیام نگار 3
خريد سخت افزار 14.8148%
روباتيک 12.1212%
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 9.4595%
موبایل و تبلت 7.2165%
نرم افزارهای گرافيكی 6.7797%
سيستم عامل Operating System 6.6667%
Hosting & Domain 5.6604%
مدارات الکترونیکی 5.2632%
اخبار فناوری اطلاعات 5.2632%
لپ تاپ 5.0420%