آمار عمومی - حسین جهانبخش
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1روز، 3 ساعت و 53 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 122 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 12 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 4 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
ASP.net 30
C#.net 19
Html 19
پیشنهادات و انتقادات 6
كارشناسی ارشد 6
متفرقه 5
VB.net 3
SQL SERVER 3
ساختمان داده ها 3
مباحث عمومی کنکور 3
Html 28.7879%
يونيكس Unix 20.0000%
ASP.net 17.1429%
وبلاگ WebLog 12.5000%
طراحی الگوریتم ها 10.5263%
پیشنهادات و انتقادات 9.6774%
مباحث عمومی کنکور 9.6774%
كارشناسی ارشد 8.6957%
C#.net 7.9167%
Java Script 6.6667%