آمار عمومی - asemaneshab
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3 ساعت و 47 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 17 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 13 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
مرورگرهای وب و مسنجرها 4
موبایل و تبلت 3
Microsoft Windows 2
ديگر دروس 2
كارشناسي 2
نرم افزار هاي كاربردي 1
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 1
خريد سخت افزار 1
معرفي سايت ها و وبلاگ 1
مرورگرهای وب و مسنجرها 3.4783%
ديگر دروس 3.3333%
موبایل و تبلت 3.0928%
كارشناسي 2.1978%
خريد سخت افزار 1.8519%
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 1.0753%
معرفي سايت ها و وبلاگ 0.9901%
Microsoft Windows 0.9804%
نرم افزار هاي كاربردي 0.9091%