آمار عمومی - farshad200
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 20 ساعت و 19 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 42 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 16 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 1 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
ASP.net 6
كارشناسي 5
++C , C 4
C#.net 4
ساختمان داده ها 3
Pascal 2
VB.net 2
مرورگرهای وب و مسنجرها 2
نرم افزار هاي كاربردي 2
بازي ها 2
Pascal 25.0000%
نرم افزارهای چند رسانه ای 8.3333%
ریاضیات و آمار 6.2500%
كارشناسي 5.4945%
ASP.net 3.4286%
بازي ها 3.2258%
ساختمان داده ها 3.1250%
VB.net 2.5000%
نرم افزار هاي كاربردي 1.8182%
مرورگرهای وب و مسنجرها 1.7391%