آمار عمومی - mansooreh13
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 4 ساعت و 26 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 22 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 21 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
كارشناسی ارشد 4
مشاوره تحصیلی و شغلی 3
Java 2
Microsoft Windows 2
لپ تاپ 2
نظريه زبان ها 2
ASP.net 1
C#.net 1
مرورگرهای وب و مسنجرها 1
سخت افزارهای عمومی 1
نظريه زبان ها 10.0000%
ریاضیات و آمار 6.2500%
كارشناسی ارشد 5.7971%
Java 5.7143%
بانك اطلاعاتي Data Base 5.0000%
مشاوره تحصیلی و شغلی 2.7027%
لپ تاپ 1.6807%
Microsoft Windows 0.9804%
SQL SERVER 0.9434%
مرورگرهای وب و مسنجرها 0.8696%