آمار عمومی - سید مهدی صافی
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3روز، 4 ساعت و 1 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 132 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 72 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 1 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 7 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
ساختمان داده ها 15
لپ تاپ 14
متفرقه 13
سخت افزارهای عمومی 11
اينترنت 10
پیام نگار 8
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 5
شبكه 4
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 4
Assembly 4
كارداني 50.0000%
يونيكس Unix 20.0000%
ساختمان داده ها 15.6250%
شبیه سازی 14.2857%
لپ تاپ 11.7647%
نرم افزارهاي آماري 11.1111%
ذخیره و بازیابی 7.1429%
Assembly 6.5574%
ریاضیات و آمار 6.2500%
مدار منطقی و معماری کامپیوتر 6.2500%