دیدن ارسال ها
صفحه: [1]
1  برنامه نويسي Programing / Assembly / کمک فوری فوری برنامه شناسایی حروف و اعداد emu8086 : 27 ارديبهشت 1390,ساعت 22:22:52
برنامه شناسایی حروف و اعداد بدین ترتیب که یک رشته از صفحه کلید دریافت کند و حروف را مطابق در یافت نمایش و به جای اعداد (فاصله) قرار دهد space مطابق مثال روبرو                           fgh251bh2vf12m======>fgh   bh vf  m
صفحه: [1]