آمار عمومی - sitecode
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 8 ساعت و 23 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 95 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 95 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
طراحی وب سايت 79
ديگر زبان ها 5
متفرقه 4
مدیریت محتوای وب 3
مرورگرهای وب و مسنجرها 2
معرفي سايت ها و وبلاگ 1
اخبار فناوری اطلاعات 1
طراحی وب سايت 22.2535%
ديگر زبان ها 12.8205%
اخبار فناوری اطلاعات 1.7544%
مرورگرهای وب و مسنجرها 1.7391%
متفرقه 1.0753%
مدیریت محتوای وب 1.0033%
معرفي سايت ها و وبلاگ 0.9804%