آمار عمومی - A.Zolfaqari
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 17 ساعت و 44 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 43 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 7 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
SQL SERVER 12
ASP.net 10
پیام نگار 4
متفرقه 4
خريد سخت افزار 3
C#.net 2
++C , C 1
Pascal 1
اينترنت 1
لپ تاپ 1
Pascal 12.5000%
SQL SERVER 11.3208%
ASP.net 5.7143%
خريد سخت افزار 5.5556%
روباتيک 3.0303%
پیام نگار 2.4390%
كارشناسی ارشد 1.4493%
متفرقه 1.1080%
كارشناسي 1.0989%
معرفي سايت ها و وبلاگ 0.9901%