پنل اس ام اس
صفحه: [1]   پایین
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: اسکریپ ستاره باران  (دفعات بازدید: 2084 بار)
محسن
مدیر بازنشسته
*****

تشكرها : 24
آفلاین آفلاین

جنسيت : پسر
تعداد ارسال: 109


تنها بدیمان این است که خوبیم !


ديدن مشخصات WWW
« : 18 فروردين 1388,ساعت 15:13:49 »

سلام خسته نباشید
 شک شک شک شک شک شک شک شک شک شک شک شک
نکته خیلی مهم که این کد رار در تگ body قرار دهید .
کد:
<html>
</head>
<body>
<!-- STEP ONE: Insert the onLoad event handler into your BODY tag  -->

<BODY BGCOLOR="#000000" onLoad="fly()">

<!-- STEP TWO: Paste this code into the BODY of your HTML document  -->

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
SmallStars = 30;
LargeStars = 10;
SmallYpos = new Array();
SmallXpos = new Array();
LargeYpos = new Array();
LargeXpos = new Array();
Smallspeed= new Array();
Largespeed= new Array();
ns=(document.layers)?1:0;
if (ns) {
for (i = 0; i < SmallStars; i++) {
document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");
}
for (i = 0; i < LargeStars; i++) {
document.write("<LAYER NAME='ln"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFFF' CLIP='0,0,2,2'></LAYER>");
   }
}
else {
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">');
document.write('<div style="position:relative">');
for (i = 0; i < SmallStars; i++) {
document.write('<div id="si" style="position:absolute;top:0;left:0;width:1px;height:1px;background:#fffff0;font-size:1px"></div>');
}
document.write('</div>');
document.write('</div>');
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">');
document.write('<div style="position:relative">');
for (i = 0; i < LargeStars; i++) {
document.write('<div id="li" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px"></div>');
}
document.write('</div>');
document.write('</div>');
}
WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
for (i = 0; i < SmallStars; i++) {
SmallYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);
SmallXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth);
Smallspeed[i]= Math.random() * 5 + 1;
}
for (i = 0; i < LargeStars; i++) {
LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);
LargeXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth);
Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5;
}
function fly() {
var WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
var WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
var hscrll = (document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
var wscrll = (document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;
for (i = 0; i < LargeStars; i++) {
LargeXpos[i] -= Largespeed[i];
if (LargeXpos[i] < -10) {
LargeXpos[i] = WinWidth;
LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);
Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5;
}
if (ns) {
document.layers['ln'+i].left = LargeXpos[i];
document.layers['ln'+i].top = LargeYpos[i] + hscrll;
}
else {
li[i].style.pixelLeft = LargeXpos[i];
li[i].style.pixelTop = LargeYpos[i] + hscrll;
   }
}
for (i = 0; i < SmallStars; i++) {
SmallXpos[i] -= Smallspeed[i];
if (SmallXpos[i] < -10) {
SmallXpos[i] = WinWidth;
SmallYpos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight);
Smallspeed[i] = Math.random() * 5 + 1;
}
if (ns) {
document.layers['sn'+i].left = SmallXpos[i];
document.layers['sn'+i].top = SmallYpos[i]+hscrll;
}
else {
si[i].style.pixelLeft = SmallXpos[i];
si[i].style.pixelTop = SmallYpos[i]+hscrll;
   }
}
setTimeout('fly()', 10);
}
//  End -->
</script>

 

<!-- Script Size:  3.79 KB -->

</body>
</html>


خارج شده است

الهي در تب فقرم بسوزان
                        ولي محتاج نامردان مگردان
انجمن از ارائه پروژه كاملاً آماده به عنوان راهنمايي به كاربران معذور مي باشد.
انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران
   

پنل اس ام اس
 خارج شده است
صفحه: [1]   بالا
  چاپ صفحه  
 
پرش به :