دانلود کتاب وجزوه

(1/1)

حسین جهانبخش:

۱-جزوه درسی طرّاحی الگوریتم، دکتر حاج سیّدجوادی
http://engmmajidee.persiangig.com/books/AlgorithmDesigning-Dr.HamidHajSeyyedJavadi-ArakUniversity.pdf

۲- دانلود کتاب زبان 504 (زبان اصلی)
http://rs218.rapidshare.com/files/55145791/504_Absolutely_Essential_Words.3rd.ed.Barrons144s1988.rar

۳-دانلود جزوات درسی کامپیوتر دانشگاه هشترود
http://www.cnh86.blogfa.com/

۴-کتاب طراحی الگوریتم CLRS (زبان اصلی)
http://qazviniau.ac.ir/services/Elearning/ghiyasi/CLRS.pdf

۵-حل تمرین کتاب CLRS
http://www.divshare.com/download/7584678-468

6-کتاب مدار منطقی
http://powerengineering.persiangig.ir/document/Update/madar-manteghi%20%28www.powerengineering.blogfa.com%29.pdf

8-حل المسائل VLSI
http://mihd.net/sypmca

کنترل

[0] صندوق پستی