آمار عمومی - كیانی
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 153روز، 11 ساعت و 21 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 1341 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 295 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 7 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 15 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
مدیریت محتوای وب 116
++C , C 75
متفرقه 68
سخت افزارهای عمومی 58
شبكه 47
Microsoft Windows 46
پیام نگار 44
اينترنت 38
C#.net 37
مشاوره تحصیلی و شغلی 34
MY SQL 100.0000%
چند زبانه‎سازی و چند رسانه‌ای 100.0000%
عمومی 83.3333%
دروس عمومي 81.2500%
زبان عمومی و تخصصی 76.9231%
نمونه کارهای گرافیکی 61.9048%
Python 60.0000%
ACCSESS 55.5556%
سيستم عامل Operating System 53.3333%
Ajax 50.0000%