آمار عمومی - امیر خواجوی
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 14 ساعت و 10 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 14 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 8 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
موبایل و تبلت 5
لپ تاپ 2
معرفي سايت ها و وبلاگ 2
پیام نگار 2
مرورگرهای وب و مسنجرها 1
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1
Microsoft Windows 1
موبایل و تبلت 5.1546%
معرفي سايت ها و وبلاگ 1.9802%
لپ تاپ 1.6807%
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1.3514%
پیام نگار 1.2195%
مرورگرهای وب و مسنجرها 0.8696%
Microsoft Windows 0.4926%