آمار عمومی - goli68
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 6 ساعت و 53 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 26 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 21 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 1 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
متفرقه 5
شبكه 3
مهندسی نرم افزار 3
سخت افزارهای عمومی 2
نرم افزار هاي كاربردي 2
لپ تاپ 2
ديگر زبان ها 1
اينترنت 1
مرورگرهای وب و مسنجرها 1
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1
ACCSESS 11.1111%
مهندسی نرم افزار 4.4776%
ديگر زبان ها 2.5641%
معرفي كتاب 2.3256%
نرم افزار هاي كاربردي 1.8182%
لپ تاپ 1.6807%
بازي ها 1.6129%
متفرقه 1.3850%
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1.3514%
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 1.0753%