آمار عمومی - hamidli87
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 7 ساعت و 31 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 18 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 13 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
++C , C 7
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 3
ASP.net 2
SQL SERVER 2
شبكه 1
كارشناسي 1
مشاوره تحصیلی و شغلی 1
عملكرد سيستم عامل 1
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 4.0541%
عملكرد سيستم عامل 2.9412%
++C , C 2.0290%
SQL SERVER 1.8868%
ASP.net 1.1429%
كارشناسي 1.0989%
مشاوره تحصیلی و شغلی 0.9009%
شبكه 0.3049%