آمار عمومی - Empty
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 12 ساعت و 25 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 18 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 13 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 2 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
سخت افزارهای عمومی 5
PHP 3
مدیریت محتوای وب 3
كارشناسي 2
موبایل و تبلت 2
امنيت در شبكه 1
هوش مصنوعی 1
كارشناسی ارشد 1
PHP 3.0000%
كارشناسي 2.1978%
هوش مصنوعی 2.0833%
موبایل و تبلت 2.0619%
سخت افزارهای عمومی 1.9920%
امنيت در شبكه 1.5385%
كارشناسی ارشد 1.4493%
مدیریت محتوای وب 1.0033%