آمار عمومی - novinmarketing
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1 ساعت و 23 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 31 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 29 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
اينترنت 11
متفرقه 11
مدیریت محتوای وب 3
طراحی وب سايت 2
نرم افزار هاي كاربردي 1
Hosting & Domain 1
موبایل و تبلت 1
اخبار فناوری اطلاعات 1
اينترنت 5.4455%
متفرقه 3.0471%
Hosting & Domain 1.8868%
اخبار فناوری اطلاعات 1.7544%
موبایل و تبلت 1.0309%
مدیریت محتوای وب 1.0033%
نرم افزار هاي كاربردي 0.9091%
طراحی وب سايت 0.5731%